GAME DOREMON

giải cứu Đoraemon

Game giải cứu Đoraemon

Hướng dẫn chơi game giải cứu Đoraemon

Nhiệm vụ của bạn là giúp Nobita tiêu diệt bọn thú máy và giải cứu Doremon.
Cách chơi:
Sử dụng các phím mũi tên  để di chuyển.
Nhấn phím  để bắn.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)Game Doremon truy tìm vật chứng

Game Doremon truy tìm vật chứng
Nhiệm vụ của bạn là tìm ra những hình được yêu cầu sẵn trên mỗi bức tranh.
Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)Game Doremon boling

Game Doremon boling

Hướng dẫn chơi game Doremon boling

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để đặt vị trí ném bóng hướng ném và lực ném!
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)